Peru: Ứng dụng công nghệ chống khai thác gỗ lậu

Công tố viên đặc nhiệm cho vấn đề môi trường (FEMA) của bộ Công cộng, được trang bị một số công nghệ tiên tiến, sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng ở vùng Ucayali, khi họ thực hiện những nỗ lực thực thi lâm luật.

Công tố viên cao cấp, Pablo Sánchez Velarde, ở pucallpa gần đây đã khánh thành hệ thống giám sát vệ tinh, để nhanh chóng phát hiện khai thác gỗ bất hợp pháp, giúp các hành động trên thực địa dễ dàng hơn. Văn phòng femA ở ucayali sẽ dẫn đầu trong công tác phòng ngừa, kiểm soát và trừng phạt tội phạm môi trường trong khu vực.

Related news