PEFC khuyến khích sử dụng gỗ có chứng chỉ cho Olympic tại Nhật Bản

Ủy ban Xúc tiến Châu á tại Tokyo của PEFC (Chương trình xác nhận đề án chứng chỉ rừng) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các sản phẩm gỗ có chứng chỉ cho Thế vận hội 2020 ở Tokyo

Ủy ban nhận xét xu hướng xanh hóa Thế vận hội đã dần lan rộng và trong Thế vận hội London 2012, tỷ lệ nguyên liệu gỗ có chứng chỉ là gần 100% và chính sách sử dụng vật liệu chứng nhận được thể hiện rõ trong các Thế vận hội khác. Sử dụng vật liệu có chứng nhận đã bắt đầu trong năm 2010 cho Thế vận hội mùa đông tại Vancouver, Canada. Tại thời điểm đó, tỷ lệ vật liệu có chứng nhận đạt 50-70%, sau đó tại Thế vận hội London 2012, mua sắm vật liệu chứng nhận được chỉ định và tỷ lệ vật liệu có chứng nhận PEFC và FSC là 95%-100% cho 12.500 m3 gỗ. Thế vận hội Rio De Janeiro 2016, theo chính sách mua sắm gỗ và bột giấy được quản lý bền vững sử dụng cho Thế vận hội, các sản phẩm được thiết kế chứng nhận FSC và PEFC. với Thế vận hội Tokyo, năm 2013 PEFC, FSC và SGEC đồng ý chỉ sử dụng vật liệu chứng nhận và tiếp tục kêu gọi các tổ chức cần thiết.

Đối với Thế vận hội London, tiêu chuẩn đã được quy định mua sắm công cho sản phẩm gỗ, trong đó nói chỉ có vật liệu đảm bảo bền vững, thực hiện kiểm tra và đánh giá về hệ thống chứng chỉ rừng mới có thể được sử dụng. Ủy ban Thế vận hội London quy định tiêu chuẩn tính bền vững cho xây dựng và in tài liệu. vật liệu được những doanh nghiệp có năng lực và được lựa chọn thông qua đấu giá cung cấp. Có 20 dự án lớn trong Công viên Thế vận hội chỉ sử dụng nguyên liệu có chứng nhận cho các cơ sở khác như làng Thế vận hội, đường đua, bể bơi và băng ghế sân vận động.

Related news