Giới thiệu công ty

I: Hình ảnh kho thành phẩm và bán thành phẩm của công ty:

a, Kho thành phẩm gỗ dán:
IMG_1677
b,Kho bán thành phẩm gỗ dán:

FullSizeRenderc, Cầu đóng cont:

 

IMG_1634

d, Kho hàng LVL:

_DSC0071

Hàng LVL:

IMG_1646

      IMG_1647   IMG_1648

II. Giới thiệu chung về lịch sử hình thành và phát triển của công ty:

Dưới sự cho phép của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội Công ty TNHH

Thuận Phúc được thành lập năm 2006 ở Đông Anh, Hà Nội, một địa bàn có nền công nghiệp phụ

trợ tương đối phát triển. Công ty chúng tôi khởi nghiệp từ những khó khăn và thách thức đến nay

đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh và tiến những bước nhanh chóng và mạnh mẽ trong

ngành công nghiệp gỗ ván ép.

Trong bối cảnh phát triển chung của nền kinh tế cũng như khoa học công nghệ trong thế kỷ 21, giữ

uy tín và đảm bảo chất lượng là điều cốt yếu để phát triển doanh nghiệp. Làm thế nào để nắm bắt

cơ hội và đối diện với các thách thức ngày càng tăng trên thị trường là chìa khóa cho thành công.

Hơn nữa, đối với chúng tôi, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý luôn giúp cho Thuận Phúc

năng động và đáp ứng được những sức ép của thị trường. Với những nỗ lực đó, chúng tôi tin tưởng

mạnh mẽ rằng, những sản phẩm của chúng tôi sẽ xâm nhập tốt thị trường thế giới và được bạn

hàng tin cậy.

_DSC0081

_DSC0159

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thuận Phúc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 0946 46 8886
Email: linh.doo7388@gmail.com